Arkitektens beskrivelse

Moderne formspråk og spennende materialbruk

De 69 boligene i Fagerlia skal bygges på en vestvendt tomt, med sentral beliggenhet nederst i Fagerliveien. Området skal bygges ut med 8 boliger i rekke, kalt byhus, nord på tomten og 61 leiligheter fordelt på Hus 1 til 8 i den sørlige delen av tomten. Fra tomten har man vid utsikt mot byen.

Leilighetshusene er organisert rundt et tun, hvor bebyggelsen mot Fagerliveien har fra tre til fem boligetasjer, og bebyggelsen mot fjellet er fire til seks etasjer. Ulike høyder på alle hus, og en blanding av saltak og flate tak demper høyden, og gir den variasjonen en utbygging av dette området trenger. Under husene nederst i Fagerliveien ligger en parkeringskjeller med parkeringsplasser, sportsboder, tekniske rom og trafostasjon.

Leilighetsfordelingen er variert for å tiltrekke seg ulike beboere og aldersgrupper.

SG Arkitekter

Det har vært jobbet mye med en utadrettet fasade mot Fagerliveien, som nærmest er som en bygate å regne, slik at man skal få en god opplevelse når man beveger seg her.

Formspråket er moderne, men med slektskap til omkringliggende bebyggelse. Å dempe fjernvirkningen ved å bruke varierte materialer og farger har hatt stort fokus i prosjektet. Spesielt viktig har det vært å finne farger som går godt sammen med den eksisterende bebyggelsen. Det vil bli brukt trekledning i kombinasjon med ubehandlet og pigmentert panel. Innslag av tradisjonelle farger som oker og grønt som kledningsfarger og rød sten på tak, knytter nye og gamle bomiljøer sammen.

Meld din interesse her

Kontakt megler

Gunnar Olai Stavlund
Eiendomsmegler mnef.
gunnar@stavlund.no
913 53 125

Morten E. Stene
Eiendomsmegler mnef.
Morten.stene@stavlund.no
917 82 296